A Társaság a szülészet-nőgyógyászattal és azzal kapcsolatos tevékenységgel foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapul.

A Társaság tagjai lehetnek

RENDES TAGOK

Rendes tag lehet az a magyar vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki a Társaság tudományágának egyetemet végzett művelője (kivételes esetben az Elnökség dönthet úgy, hogy a Társaság rendes tagjai közé tudományágának egyetemet még végző művelőjét felveszi), aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a Társaság alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban kéri és akit a Társaság Elnöksége tagjai közé felvesz. A Társaság tagja lehet bármely büntetlen előéletű természetes személy, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. A tagfelvételről az elnökség nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel dönt.

TISZTELETBELI TAGOK

Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi, egyetemet végzett természetes személy, aki a szakmában kiemelkedő munkásságot fejt ki, aki a Társaság céljával kapcsolatosan kifejtett tevékenységével, szakmai tudásával, életútjával a Társaság tagsága körében elismerésre tett szert, és akit a Társaság közgyűlése megválaszt. A tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen gyakorolják, a tiszteletbeli tagokat egyenlő jogok illetik meg. A tagsági jogviszony a tiszteletbeli tag elfogadó nyilatkozatával jön létre.

PÁRTOLÓ TAGOK

Pártoló tagok lehetnek olyan büntetlen előéletű magyar vagy külföldi természetes és jogi személyek, akik a társaság céljának megvalósítása érdekében a Társaság működéséhez kellő anyagi, szakmai, erkölcsi vagy egyéb támogatást tudnak nyújtani. A pártoló tag tagsági jogviszonya a belépési nyilatkozattal keletkezik, amelyet az Elnökség egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással fogad el. A természetes személy pártoló tagok jogaikat személyesen, a jogi személy pártoló tagok pedig képviselőjük útján gyakorolják.

A regisztráció menete

Felvételi kérelmét e-mailben vagy hagyományos úton, írásban is közölheti, a Társaság címére levélben, vagy faxon elküldött, kitöltött formanyomtatvány segítségével. Az alábbi linken talál letölthető nyomtatványt a jelentkezéshez. A tagfelvételi kérelem elküldése nem jár automatikus tagsági viszonnyal! A beérkező kérelmekről a Társaság Alapszabályzatában foglaltak alapján születik döntés, ezt követően a Társaság értesíti a jelentkezőt a felvételről, vagy a tagfelvételi kérelem elutasításáról. Az elbírálás alkalmanként hosszabb időt is igénybe vehet, ezért szíves türelmét kérjük.

Tagsági információk

A Fiatal Nőorvosok Társaságának éves tagdíja 2000 Ft.

Ezt minden év november 1-ig a Társaság számlaszámára banki átutalással (vagy postautalványon) kérjük befizetni!

A Társaság számlaszáma:
11707024-20480930

© 2022. Fiatal Nőorvosok Társasága. Minden jog fenntartva.

Céges honlapkészítés: Networksolution.hu | DesArt.hu